Søk

Aktuelt - 01.06.2017

Mil Sec sikrer Politidirektoratet

Mil Sec vant kontrakt med Politiets Fellestjeneste (PFT) som omfattet sikringstiltak i Fridtjof Nansens vei 14.
Kontrakten med PFT gikk ut på sikring av fasaden i Fridtjof Nansens vei 14 med sertifiserte pullerter som sikring mot kjøretøy.

Prosjektet ble nylig ferdigstilt.