Søk

Aktuelt - 31.01.2017

Mil Sec Norge AS tar et strategisk grep –  blir en del av Rapp Bomek AS

Mil Sec har de siste årene hatt en klar strategi om å posisjonere seg mot de store sikkerhetsprosjektene som er på trappene, spesielt i Oslo regionen. Dette har vi gjort i form av å finne egnede gode produkter samt spisse organisasjonen.  Gjennom å bli en del av Rapp Bomek’s organisasjon ser vi at dette vil gi oss de økonomiske muskler og organisatoriske tyngde vi trenger for å nå våre mål. På bakgrunn av dette ser vi svært positivt på fremtiden og mulighetene. Vi gleder oss til å ta fatt på de oppgavene og utfordringene som ligger i markedet.

Rapp Bomek tar steget fra å være en markedsledende leverandør av brann- og sikkerhetsdører primært til olje- og gassindustrien til å bli en fullintegrert leverandør av high end sikkerhetsløsninger innen større byggprosjekter, infrastruktur og forsvar. Produktspekteret utvides betydelig, og selskapet ivaretar nå hele verdikjeden fra design/engineering, via produksjon, til installasjon og service.

Bomek-konsernet konsoliderer og integrerer sin virksomhet gjennom å fusjonere Rapp Bomek AS, lokalisert i Bodø og Rapp Pyrotec, lokalisert på Kapp. Rapp Bomek blir videreført som selskapsnavn etter fusjonen. Målet med fusjonen er å samle begge selskapers organisasjon og produkter i en samlet og slagkraftig enhet som skal jobbe både mot de eksisterende kjernemarkedene og inn mot de nye markedene. 

Rapp Bomek uttaler:
For å styrke konsernet ytterligere innenfor de nye markedssatsningene; sivile/offentlige bygg med ekstra sikkerhetsbehov, infrastruktur og forsvar har konsernet inngått avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Mil Sec Norge AS som er lokalisert i Oslo. Mil Sec Norge og Rapp Bomek innledet i 2016 et strategisk samarbeid i anledning entreprisen for sikkerhetsdører til det nye Munchmuseet. Dette samarbeidet ble svært suksessfullt og ledet til at man i september 2016 signerte kontrakt med Kultur- og idrettsbygg som er byggherre i prosjektet med en kontraktsverdi på rundt 40 Mill NOK. Med dette oppkjøpet vil konsernet oppnå økt konkurransekraft og en sterkere og bredere tilstedeværelse både i det sivile/offentlige bygg markedet, offentlig infrastruktur, forsvarsmarkedet og i olje- og gassmarkedet. 

For mer informasjon kontakt undertegnede.

Per Ove Paulsen
Daglig leder
+47 90 84 41 34
pop@milsec.no