Søk

Utendørs

Mil Sec Norge AS er totalleverandør av sikringsprodukter for dine utearealer.

Pullerter

Pullerter er et enkelt og effektivt verktøy for å avlede kjøretøy fra områder man ønsker å ha kontroll på.

Pullerter deles inn i ulike sikkerhetsklasser avhengig av trussel, som regel knyttet til kjøretøyets vekt og mulig hastighet på stedet.

Faste pullerter
Ved bruk av faste pullerter får man en kostnadseffektiv og sterk beskyttelse mot uønskede kjøretøy uten at dette kommer i konflikt med syklende og gående trafikk.

Løsninger kan leveres både med full dybde og lavt-byggende fundament, helt ned i 7,5 cm.

Bevegelig/dynamiske pullerter
Med dynamiske pullerter får du det beste av begge verdener. Her kan man etablere enkelte pullerter som dynamiske for å kontrollere kjøretøy inn/ut av et område.

Løsninger kan leveres både manuelle og automatiske. Vi har også gode løsninger for områder med begrenset gravedybde.

-----------------------

Roadblocker / Sperretrinn

I områder der man ikke har like høye krav til estetikk vil bruk av roadblocker/sperretrinn være det mest effektive sikringselementet.

Leveres både i elektromekanisk og hydraulisk utførelse. For utendørs bruk i nordisk klima anbefales dog hydrauliske modeller.

Sperretrinn i høyeste beskyttelsesklasse kan leveres lavtbyggende, som ofte er krav i urbane miljøer. For vårt sperretrinn i klasse PAS68: 7500/80 vil det si ca. 40 cm montasjedybde.

-----------------------

Gjerder

Mil Sec kan levere gjerder i mange forskjellige utforminger, kvaliteter og klasser.

Fra våre produsenter leveres tradisjonelle flettverksgjerder, gittergjerder og profilgjerde.

Ditt design – vår utfordring!.

-----------------------

Porter

Mil Sec leverer alle typer porter med sikkerhetskrav, slik som skyveporter, foldeporter, rulleporter og bommer.

Hastighet er sikkerhet!
Normalt anbefaler vi bruk av porter med rask åpne-/lukke tid da dette påvirker hvor lenge man ønsker å åpne et hull i skallsikringen sin.

SpeedGate
Som det fremkommer av navnet er dette hurtiggående porter med åpne- og lukkehastighet på ca 1m/s.
Portløsningen baserer seg på foldeportprinsippet.

Denne løsningen er tilgjengelig både som toppdrevet og bunndrevet, videre leveres også løsning der motor og drivverk er integrert i portstolpene

Portbladene kan leveres med ulike fyllinger tilpasset dine behov.

-----------------------

Gatemøbler

I en tid med høyere krav til sikkerhet rundt våre bygninger kommer også kravene til estetiske løsninger som skal passe inn i eksisterende gatemiljø.

Dette kan vi løse med sertifiserte blomsterkasser, krukker, benker, sykkelstativ lamper osv.

Ta kontakt for en kreativ prat rundt gode estetiske og sikre løsninger.

-----------------------

Sluser

Mil Sec har gjennom mange år levert ulike slusekonsepter for både kjørende, gående og syklister.

Sammen med deg finner vi gode løsninger som ivaretar dine sikkerhetskrav og utfordringer.

Kontaktskjema